Disclaimer

Wndy. communicatie verleent u hierbij toegang tot www.wndycommunicatie.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Wndy. communicatie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.wndycommunicatie.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van wndy. communicatie.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wndy. communicatie besteedt aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De materialen aangeboden op www.wndycommunicatie.nl worden aangeboden

zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van wndy. communicatie.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.wndycommunicatie.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze materialen liggen bij wndy. communicatie en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van wndy. communicatie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.